Modulair aanbod

Overdwars™ helpt de uitdagingen waar organisaties voor staan in hun samenhang te bezien en koersvast te integreren binnen een organisatiespecifieke context. Waarbij korte termijn impact wordt verbonden aan lange termijn perspectief.

Het dak repareer je wanneer de zon schijnt

Werk nú aan de organisatorische competenties die je iedere storm helpen doorstaan.

De voorgestane aanpak begint met het opstellen van een Futureproof routekaart. Dit is het startschot om aansluitend een Fit-for-the future challenge aan te gaan en/of het invoeren van een Omgevingsgerichte organisatiestructuur.
De rol van Overdwars™ is nadrukkelijk aanvullend op de aanwezige competenties (deskundigheid en vaardigheid) en veranderbereidheid (motivatie en ambitie) bij een opdrachtgever.

Dé uitdaging waar we vandaag de dag voor staan is om onze organisatie dusdanig te prepareren dat we met alle mogelijke kansrijke, soms risicovolle situaties weten te dealen. Met het opmaken van een Futureproof roadmap brengen we in kaart op welke vlakken ontwikkeling nodig is om beter te kunnen manoeuvreren richting de bestemming.

Het proces van het opstellen van de routekaart geeft een sense of urgence. En vormt de opmaat om de ambitie te gaan verkennen, verfijnen, versterken en waar te maken. Met de Fit-for-the-future challenge wordt alle energie gemobiliseerd om de gesignaleerde knelpunten onder de loep te nemen, scherp te krijgen en er werk van te maken.

Het traditionele organisatiemodel is niet ingesteld op een tijdig, effectief en efficiënt inspringen op alle kansen en bedreigingen die zich vandaag de dag voordoen. Om de buitenwereld beter te absorberen is dan ook vaak een organisatorische omslag nodig, te beginnen met agile en autonoom samenwerken aan de voorkant.