Fit for the future

Iedere organisatie is in de kern ooit opgericht om van toegevoegde waarde te zijn buiten de deur. Om waarde te creëren en te leveren aan de doelgroepen waarmee ze ruilrelaties onderhoudt: klanten, werknemers, partners en eventuele financiële stakeholders. Onafhankelijk van je omvang of de sector waarbinnen je actief bent is en blijft ‘relevant zijn voor’ de grondslag onder het voortbestaan.

Hoe blijf je ertoe doen?

Een toekomstbestendige organisatie is optimaal voorbereid op alle mogelijke toekomstige dynamiek en turbulentie.

In 'het nieuwe normaal' overleven alleen bezielde, wendbare organisaties die aansluiting weten te behouden op de buitenwereld: Wat de toekomst ook in petto heeft, een organisatie die inzet op Authenticiteit, Alignment en Agility is optimaal voorbereid. Aangezien langs deze drie speerpunten het volledige spectrum van WHY, HOW en WHAT wordt getackled.

Duurzaam succes begint met een krachtige identiteit, relevante kerncompetenties en ambitie. Als je weet wat je waard bent en dit waardepotentieel ontsluit, reflecteert zich dat in alles wat je doet en laat zien. Werk je authentiek - vanuit je WHY -  dan weten mensen de toegevoegde waarde van je organisatie te benoemen.

Iedere organisatie is uiteindelijk afhankelijk van loyale afnemers, complementaire partners, betrokken en bevlogen medewerkers en de goedkeuring van de maatschappij. 'Alignment' draait er om dat je aanbod - je WHAT - aansluit op de verwachtingen bij alle stakeholders die relevant zijn voor je organisatie.

De manier waarop je dingen doet - je HOW - moet voldoende ‘agile’ zijn om bij alle dynamiek van waarde te blijven . Strategische wendbaarheid, een flexibele structuur en agile werken zijn organisatiecompetenties die ervoor zorgen dat je  aansluiting houdt op de buitenwereld.

WORD OOK FUTUREPROOF! >>