Met COVID-19 werd ondernemen van de ene op de andere dag overleven. Dit trok een stevige wissel op de robuustheid van organisaties en deed een groot beroep op de persoonlijke veerkracht van medewerkers. Organisaties vonden hun toevlucht in afslanken, gingen meer online of iets (geheel) anders doen. Door anders te organiseren of je business om te gooien bleef je ook in de anderhalve meter economie relevant.

‘Organisational fatigue’ slaat toe

De pandemie en de nasleep ervan zetten het leven zoals we dat kenden stevig op zijn kop. De adrenaline die veel organisaties hielp om dingen snel en goed voor elkaar te krijgen in de begintijd van de pandemie, heeft inmiddels echter wijdverbreid plaats gemaakt voor ‘organisational fatigue’. Economisch verlies, persoonlijk verdriet en het langdurig werken vanuit een overlevingsreflex resp. een herstelmodus leidt tot aangeslagen medewerkers en uitgeputte teams.

blog 1 afbeelding origineel

Aanleiding voor optimisme

Zolang ‘redden wat er te redden valt’ de heersende gedachte is binnen een organisatie is het moeilijk voorsorteren op het moment van weer opengooien van maatschappij en economie, laat staan op de daaropvolgende jaren. Uit de recovery-stand komen vraagt om inspiratie en vertrouwen in de toekomst. Een hoopgevend toekomstperspectief stimuleert enthousiasme en motivatie onder medewerkers.

Vitaal naar het volgende normaal

Wat voor perspectieven liggen er voor jullie? Iedere organisatie heeft zijn voorlopers. Met hen kun je alvast voorzichtig - met een gering tijdsbeslag - aanvangen om naar de toekomst te kijken. Samen met eventuele externen schets je de contouren van het ‘next normal’. Als eerste aanzet om je organisatie uit een mindset van coping - apathie of passieve berusting - te bevrijden. Je visie op de toekomst verbinden aan inspirerende nieuwe aspiraties geeft vervolgens een boost aan je organisatie.

Maak je op voor 7 vette jaren

De kiemen van de bekende post-crisis opbloei zijn al ingezaaid; we innoveerden als nooit tevoren en de Kamer van Koophandel registreert een record aantal nieuwe inschrijvingen. Er worden al parallellen met de eerdere ‘roaring twenties’ getrokken. Een periode in de jaren twintig van de vorige eeuw, met een ongebreideld optimisme en forse economische groei. Wanneer zij die hun organisatie tijdig nieuw leven weten in te blazen zitten er voor het vervolg van dit decennium dan nog zeven vette jaren aan te komen.

Fasegewijs revitaliseren

Hoe bereid je je goed voor? Een volledig traject om te anticiperen op een mooie toekomst omvat in grote lijnen drie fases;
1. reimagine de toekomst
2. rethink je ambities en strategie
3. reset van je organisatie.
Hoe sneller je dit traject oppakt, hoe eerder management en medewerkers zich weer energiek en engaged voelen om hun toekomst in eigen hand nemen. Eerst nog voorzichtig, maar hopelijk al snel weer volop.