In één keer zie je de toekomst helder voor je

De toenemende omgevingsdynamiek en turbulentie confronteert organisaties met een ongekende complexiteit en onvoorspelbaarheid. En met een veelheid aan stakeholders, die bovendien steeds hogere verwachtingen koesteren. Als gevolg hiervan zien we een alsmaar afnemende levensduur van proposities en businessmodellen, kortere dienstverbanden van schaars talent en vluchtig kapitaal.
Om te overleven binnen een dergelijke context moet je weten wat je waard bent, vroegtijdig signaleren, goed anticiperen, snel schakelen en ambitie tonen. Zodat je gelijktijdig kunt exploiteren, innoveren en exploreren. Al deze uitdagingen en tijdshorizonten laten zich to-the-point met elkaar verbinden in een Futureproof Roadmap. Waarmee je de regie houdt over je eigen toekomst.

Connecting the dots begint met pro-actief het gesprek aangaan over de organisatie die je in de toekomst wilt zijn. Met deze eindbestemming voor ogen doe je een quick scan om mogelijke tekortkomingen op een vijftal sleutelfactoren boven water te krijgen. De hieruit volgende lange termijn uitdagingen, korte termijn initiatieven en hun onderlinge verbanden verwerk je op een transparante en overzichtelijke manier in een canvas. Het ingevulde canvas visualiseert op een begrijpelijke en krachtige wijze de eindbestemming en de weg daar naartoe. Zo zie je in één keer de toekomst helder voor je. Dit geeft management en medewerkers houvast, zelfs binnen complexe en onvoorspelbare omgevingen.

Hoe je als organisatie stappen zet om futureproof te worden lees je in deze whitepaper:

cover introductie roadmap overdwars

Ga naar de contactpagina, type 'Aanvraag Introductie Futureproof Roadmap' in 'bericht' en je ontvangt 'm per e-mail. (NB binnen 24 uur.)

Wil je de waan van de dag voorbij? Momentum creëren, de sense of urgence scherp krijgen en prioriteiten (her)benoemen? Hoe eerder je hiermee begint, hoe kleiner het risico is dat je organisatie stuurloos de toekomst in gaat. En hoe meer tijd resteert om je voor te bereiden op alle mogelijke - soms kansrijke, soms risicovolle - toekomstige scenario's.

Voor (middel)grote organisaties, zowel profit als not-for-profit, die in zijn voor een pragmatische exercitie is er tijdelijk de mogelijkheid om als launching customer tegen gunstige condities een begeleid traject te doorlopen. Interesse? Laat dan je gegevens achter op overdwars.nl/contact. Vink daar het vakje 'De Futureproof Routekaart' aan en ik neem contact met je op.